En Comú Podem Reus proposa un pla de salut mental comunitària

15/5/23

En Comú Podem Reus proposa un conjunt d’iniciatives per millorar la salut mental i el benestar emocional dels veïns i veïnes de Reus. ECPR ha presentat aquest matí la seva proposta en salut mental que es basa en un pla comunitari amb un enfocament transversal i eminentment preventiu.

La salut mental ha estat sempre un dels aspectes més oblidats del sistema de salut i arrel de la pandèmia s’ha vist quin impacte tenen factors de risc com l’aïllament social, la incertesa sobre el futur o l’estrès sobre el malestar psicològic.

En Comú Podem Reus proposa un pla de salut mental comunitària que es basi en tres actuacions principals. La primera parteix de la prevenció primària i secundària i consisteix en dissenyar campanyes de sensibilització i prevenció dels factors de risc que poden influir en el desenvolupament dels problemes de salut mental i, a més, dur a terme accions de detecció precoç d’aquests problemes per evitar que es cronifiquin.

En segon lloc, dur a terme accions específiques dirigides a les persones joves, ja que els factors de risc i els patrons conductuals inadequats que s’adquireixen a l’adolescència poden tenir un fort impacte en el desenvolupament futur de problemes emocionals. Per aquest motiu, es proposa, en col·laboració amb els centres educatius, dur a terme programes d’educació afectiva-sexual que permeti treballar aquests factors de risc i permetin a les persones joves gaudir lliurement de la seva sexualitat i mantenir unes relacions sanes.

Per últim, una actuació en prevenció terciària. És a dir, quan ja hi ha una problemàtica detectada i es busca preservar la salut de les persones. En aquest cas, ECPR proposa dirigir l’acció a les persones amb problemes de drogodependències per fer un acompanyament de la seva situació i evitar danys personals més greus.

Segons ha destacat Nazaret Troya, cap de llista de la candidatura: “aquesta proposta comunitària, transversal i basada en la prevenció permetrà a l’administració pública fer front a un dels reptes més importants del segle XXII que és la salut mental”.